BỘ MINH QUỐC CHẠM TRIỆN GÕ GỤ CỘT 9CM
Mã: BG41 - Bộ Minh Quốc chạm Triện gõ gụ cột 9cm