GIƯỜNG GỖ HƯƠNG VÁCH NU1.8MX2M
Mã: GI19 - Giường gỗ hương vách nu1.8mx2m